Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym, instytucjom oraz firmom bezpłatne przeglądanie oraz publikowanie ogłoszeń, reklamowanie firm, polecanie usług różnych instytucji za pomocą sieci Internet.

2. Dodawanie ogłoszeń w serwisie www.ogloszenia.blaszki.pl jest całkowicie darmowe.

3. Dodawać ogłoszenia mogą użytkownicy serwisu. Przez użytkownika rozumie się osobę   fizyczną oraz osobę prawną korzystającą bezpłatnie z  niniejszego serwisu. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 02.144.1204). Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 06.90.631).

4. Redakcja zastrzega sobie możliwości edytowania i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny jak również nie jest zobowiązana do informowania autora o takim zdarzeniu.

5. Dodanie ogłoszenia w serwisie www.ogloszenia.blaszki.pl jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

6. Wszystkie ogłoszenia są automatycznie usuwane po 30 dniach z możliwością przedłużenia
o kolejny okres publikacji.

7. W przypadku naruszenia regulaminu redakcja nie jest zobowiązana poinformować autora
o usunięciu ogłoszenia jak również o tym, który punkt regulaminu został naruszony. Uzasadnienie może być wysłane drogą elektroniczną na prośbę autora pod warunkiem podania treści ogłoszenia. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać na adres: admin@blaszki.pl lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej peup.blaszki.pl, ponadto dostępny jest formularz w zakładce POMOC na stronie głównej serwisu.

8. Właściciel serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszenia.

9. Wydawcą\Właścicielem portalu internetowego www.ogloszenia.blaszki.pl jest GMINA
i MIASTO BŁASZKI.

§2
ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Dodać ogłoszenie mogą zarówno osoby fizyczne jak również firmy i instytucje.

2. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. ogłoszeń o identycznej treści), pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.

2. Treść ogłoszenia winna być krótka i rzeczowa.

3. W treści każdego ogłoszenia winny się znaleźć dane kontaktowe – telefon i/lub e-mail.

4. Użytkownik podając w treści ogłoszenia swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883), a w szczególności na ich publiczną prezentację w sieci Internet, w Serwisie www.ogloszenia.blaszki.pl. Administratorem danych osobowych jest Wydawca Serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl. Dane osobowe użytkownika przetwarzane są takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z niniejszego Serwisu. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, a także usunięcia. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika są usuwane z Serwisu, przez Wydawcę w momencie zakończenia emisji ogłoszenia.

5. Wydawca zobowiązuje się niezwłocznie opublikować nadesłane ogłoszenie od zarejestrowania ich w systemie (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

6. Treści zamieszczone w Serwisie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników niezależnie od ich narodowości, przynależności politycznej, etnicznej jak również wyznawanej religii.

§3
WYKLUCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Serwis www.ogloszenia.blaszki.pl nie ponosi odpowiedzialności:

a) za to w jaki sposób, lub do jakich celów dane osobowe (adresy e-mail, numery telefonów itp.) opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

b) umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

2. Właściciel strony ogloszenia.blaszki.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, które wchodzą w życie w dniu opublikowaniu ich na stronie.

3. Korzystanie przez użytkownika z serwisu ogloszenia.blaszki.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.

4. Wydawca nie odpowiada za szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania przez Użytkownika z treści umieszczanych na stronach Serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl.

5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

6. Wydawca nie udziela gwarancji dokładności, zupełności, aktualności oraz kompletności informacji zamieszczonych na stronach Serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl.

7. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia Użytkowników. Ryzyko związane z użytkowaniem serwisu i jego treści w całości ponosi użytkownik.

§4
ZASTRZEŻENIA PRAWNE

1. Wszelkie prawa do serwisu ogłoszeniowego, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych, treści, struktury oraz pozostałych składowych serwisu są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych w serwisie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być reprodukowana w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody właściciela Serwisu Gminy i Miasta Błaszki.

2. Znaki handlowe oraz nazwy innych produktów wymienionych w Serwisie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i zostały użyte w celach informacyjnych oraz promocji poszczególnych producentów.

3. Serwis www.ogloszenia.blaszki.pl wraz z wszystkimi jego składowymi jest chroniony przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.).

4. Wydawca Serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec Użytkowników łamiących prawa własności intelektualnych.

§ 5
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Właściciel Serwisu www.ogloszenia.blaszki.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników Serwisu oraz innych serwisów z nim powiązanych.

2. Serwis ogłoszeniowy korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie.

Podstrona serwisu Urzędu Gminy i Miasta Błaszki – ogłoszenia mieszkańców